Kwento lang

Go down

Kwento lang Empty Kwento lang

Post by putz on Wed Aug 18, 2010 1:12 pm

Si Charles Cobweb ay guwapo parang artista kung kumilos at nanamit. Guro siya sa high school department ng University of Southern California (USC). 25-anyos lang noon si Charles nang masangkot sa maganda niyang estudyante.

Isa roon si Margaret Mullins, 15-anyos na 3rd year high school. Napakaganda ni Margaret, at napakabait at matalino namang teacher si Charles. Ang totoo, marami-rami na ring estudyante si Charles na naakit sa kanyang kaguwapuhan. Palihim niyang idine-date ang mga iyon, at kung minsan, nabi-virgin pa niya.

Pero nang maging estudyante niya si Margaret, nag-kainteres agad siya sa pambihirang ganda nito. Naging mabait siya rito, hanggang minsang may intramurals sa universidad, sa halip na manood, niyaya niya itong lumabas at kumain sa labas. Pagkakain nila, ipinanood niva ito ng sine.

At doon, napilit niya itong makipagyakapan at makipag-halikan sa kanya. At itinuro niya rito ang wastong pakikipaghalikan sa isang lalaki. Hinawakan din niya ang napakagandang mga suso nito, gayundin sinalat niya ang puke nito. At minsan pa, sa isang date nila ni Margaret ay nagawa niya itong maisama sa isang motel.

At doon, nang ganap na mahubaran niya ang magandang dalagita, hindi na niya napigil ang sarili. Tindig na tindig ang mga suso nito na may maliliit na utong. Agad niyang sinipsip ang mga suso iyon, hanggang makaramdam na rin ng kakaibang init si Margaret. Ibinuka niya ang mga hita nito, sinipsip ang puke nito, hanggang makipagtalik na sa kanya.

Mula noon, madalas na silang nagtatalik, hanggang sa mabuntis si
Margaret. Nalaman iyon ng mga magulang ng dalagita. Sinadya ng mga iyon si Charles sa unibersidad, at pilit na ipinaka-kasal ang guro sa estudyanteng teenager. Nangako naman si Charles, pero nagdalawang isip siya. Nakakahiyang pakasal ang isang gurong tulad niya sa isang estudyante. Sa halip na pakasal, tumakas si Charles sa California, hanggang sa mapadpad sa Miami, Florida.

Palibhasa'y maraming sugalan sa siyudad na iyon, nag-aral siyang
bumalasa ng cards o baraha, hanggang maging empleyado siya ng
pinakamalaking casino sa Miami. Malaki ang kinikita niya roon hanggang pagkaraan ng dalawang taon, nakilala niya ang bagong empleyada roong si Ellaine Eidridge, 23 anyos lang at napakanda.

Niligawan niya ito kahit alam niyang may isa na itong anak na
magtatatlong taong gulang na si Arlene. Napakasal sila at namuhay nang tahimik at maligaya. Itinuring niyang parang tunay na ring anak si Arlene. Malaking pamilya sina Ellaine. Walong makakapatid ang mga ito, at si Ellaine ang pinaka-bunso.

Palibhasa'y parehong malaki ang kinikita ng mag-asawa, nagpatayo sila ng bahay sa tabing-dagat at, sa pook ng mga mayayaman a Miami. Para maipakita sa mga kapatid ang kanilang magandang bahay, nagbigay ng house-warming si Ellaine. Naroon namang lahat ang kanyang mga kapatid at pamilya ng mga iyon. Noon nakita ni Charles ang napakaraming pamangkin ni Ellaine sa mga kapatid nito.

Noon niya inimbitahang na doon na magbakasyon ang mga anak ng mga ito pag bakasyon ang iskuwela. Makakapaligo ang mga iyon sa beach na ilang dipa lang ang layo sa kanilang bahay. Sinangayunan naman iyon ng mga kapatid ni Ellaine. Pitong taon na noon Si Arlene, ang anak ni Ellaine sa unang lalaki sa buhay nito, nang magsimulang magbakasyon sa kanila ang mga pamangkin ni Ellaine na pulos mga babae ang karamihan doon.

Ang iba roo'y mga dalagita na at magaganda ring tulad ni Ellaine.
Palibhasa'y naging guro, alam ni Charles ang pakikisama sa mga gayong edad. Naging mabait siya't palabiro, lalo na sa magagandang dalagitang pamangkin ni Ellaine. Isa sa mga iyon si Pamela, isang magandang 14-anyos; gayundin si Annabelle, 13-anyos.

Minsan, niyaya siyang maligo ni Pamela sa beach. Sumama siya rito, tinuruan pa niyang lumangoy ang napakagandang dalagita. At sa pagtuturo pa lang niya, nagsawa siya sa kahihipo sa tindig na tindig na mga suso nito. Hindi na rin pinapansin ni Pamela ang paminsanminsang pagsapo ng kanyang Uncle Charles sa kanyang puke. Hanggang dalhin ni Charles si Pamela sa malayong lugar ng beach, sa gilid ng isang bundok sa tubig.

At doon, kinumbinse niyang makipag-yakapan at makipag-halikan sa kanya ang magandang dalagita. Hanggang mapilitan si Pamela. Hinubad niya ang bathing suit ni Pamela, at habang sila'y nasa tubig, pinagsawa niya ang kanyang kamay sa magaganda at tayung-tayong mga suso nito. Nang maramdaman niyang nasasarapan na ito sa ginagawa niyang paglapirot sa maliliit nitong utong, tinuruan niya itong humalik sa labi, hanggang matuto si Pamela na makipag-sipsipan ng dila sa dila.

Hanggang maisipan niyang hipuin na niya ang puke ng dalagita.
Hinagud-hagod niya ang tambok nito na madalang na madalang pa ang buhok sa ibabaw pagkatapos, ipinasok niya ang isang daliri sa butas ng puke nito. Hinaplus-haplos ang munti nitong tinggil sa bukana, hanggang makaramdam ng kiliti si Pamela. Lalong dumiin ang pagsipsip nito sa kanyang bibig, hanggang mag-hubad siyang sa ilalim ng tubig at ipasalsal dito ang galit na galit niyang titi.

Pagkatapos, binuhat niya sa tubig si Pamela, at iniyakap ang dalawang paa nito sa kanyang beywang at inihaplos ang ulo ag titi niya sa bukana ng puke nito, sinasaling-saling ang tinggil ng dalagita. Umuwi silang masaya at nagbibiruan pa, hindi naman naghihinala ng anuman ang kanyang asawa pagdating nila ng bahay. At matapos niyang ihatid si Ellaine sa casino, si umuwi siya. Tinawag niya si Pamela sa silid niya, at doon muli niyang niyakap at pinaghahalikan ang dalagita.

Hanggang mag-init na rin ang katawan nito sa pagnanasa lalo ng makatim ito ng sipsip sa puke. Nang mapansin ni Charles na tuliro na sa sarap si Pamela ay ipinag-bukahan niyang ng mabuti ang hita at puke nito, at dahan-dahan, ipinasok ang malaking titi nito sa makipot na puke ni Pamela. Hanggang sa pumasok ang ulo ng titi nito. Muntik ng mapasigaw Si Pamela sa sakit na naramdaman. Inalu-alo niya ang dalagita, at ilang sandali pa, isinagad na niya ang pagkakabaon ng kanyang titi sa masikip na puke ni Pamela.

Nagpapasagpasag si Pamela sa sakit, hindi nga lamang niya natanggal ang pagkakabaon ng titi ng kanyang Uncle Charles sa puke niya dahil sinaklit siya ng kanyang Uncle. Hindi muna gumalaw si Charles dahil baka matanggal ang pagkakahugpong ng kanilang katawan. Nang tumigil gumalaw si Pamela, sinimulan niyang halikan sa labi si Pamela. Sa simula ay banayad ang mga halikan nila, hanggang sa unti-unti ay nakaramdam ng sarap si Pamela sa paghahalikan nila.

Hindi napansin ni Pamela na humugot-baon na si Charles hanggang unti-unti, nawala na rin ang sakit na nararamdaman nito. Halos hanggang umaga niyang ginamit at kinatalik si Pamela. Itinuro niya kay Pamela ang iba't-ibang position ng pakikipagtalik na labis naman niyang ikinasiya. Pagkatapos, binilinan niya itong ilihim ang kanilang sekreto. Pumayag naman ang dalagita.

Sinundo niyang muli si Ellaine sa pinagta-trabahuhan nito nang umagang iyon. Wala ni katiting na hinala ang asawa niya. Ang isinunod naman niya ay ang magandang 13-anyos na si Annabelle. Tinuruan din niya itong lumangoy, kasabay ng paghipu-hipo nito sa mga suso nitong matigas at tayung-tayo. Nang hindi na makatiis si Charles ay lumingon-lingon muna siya sa paligid.

Nang matiyak niyang napalayo nila sa karamihan ay hinila niya si
Annabelle sa likod speed-boat na di kalayuan sa kanila. At doon ay
sinimulan niyang hubaran ang dalagita. Ipinaliwanag niya kay Annabelle na madali siyang matututo at bibilis ang kaniyang paglangoy kung nakahubad. Sinunod naman niyang ang kanyang Uncle Charles. Di nagtagal ay natuto si Annabelle sa paglangoy na labis niyang ikinatuwa.

At sinumulan ni Charles hipu-hipuin ang puke ng dalagita hanggang sa makaramdam ng sarap si Annabelle. Naghubo na rin Charles at ipinasalsal din kay Annabelle ang kanyang napakatigas na ari. Nang di makatiis ni Charles ay binuhat niya ng paharap si Annabelle at isinaklit ang mga hita nito sa kanyang beywang. Hindi na niya ito pinabayaang makaalis sa tubig, doon na rin niya hinindot ang magandang dalagita.

At pagkatapos, kinumbinse niya itong ilihim ang kanilang sekreto.
Gayundin ang ginawa niya sa iba pang pamangkin ni Ellaine. At sa buong taon, hali-halili niyang kina-katalik ang mga iyon. Wala naman kahit isang nagbulgar ng kanyang mga ginagawa sa mga iyon. Tulad nina Pamela at Annabelle, tuwing magba-bakasyon ang mga iyon, lagi niyang kinakatalik ang dalawa, hanggang maging dalaga na ang mga iyon. Gayundin ang iba pang pamangkin ni Ellaine.

Hanggang unti-unting magdalaga si Gracelline, 12- anyos pa lang ito nang una niyang balaking donselyahin ang dalagita, pero talagang makipot pa ang butas ng puke nito, kaya inihinto na rin niya. Ngayon,pagkaraan ng dalawang taong di niya ito nakita, nagtaka siya nang muli itong magbakasyon, dahil dalagang-daIaga na ang bulas nito, at
napakagandang dalaga. Mataas ito at napakaganda ng katawan.

Noo'y nakapagpagawa na sila ng sariling swimming pool sa maluwang nilang bakuran. At tuwing makikita niya ang magandang katawan nitong lalanguy-langoy sa swimming pool, hindi niya matiis na di hawakan ang titi niyang galit na galit sa dalagita.

At isang hating-gabing nasa casino si Ellaine, niyaya niyang maligo si Gracelline sa swimming pool. Sinadya niyang patayin ang lahat ng ilaw sa dakong iyon ng kanilang bahay.

Nakipag-yakapan at nakipag-halikan sa kanya ang pamangkin ng kanyang asawa. Hanggang dalhin niya ito sa isang silid sa ibaba ng kanilang bahay. Doon niya tuluyang nakuha ang pagka-birhen nito, at noon lang siya nakatikim ng isang babaing may muscle control.

Halos mamatay-matay siya sa sarap ng pakikipag-hindutan kay Graceline. Napasarap siya kay Graceline at inulit-ulit niya ang paki-lipagtalik sa dalagita, hanggang ito ay umuwi para mag-aral. Araw-araw,
hinahanap-hanap niya si Gracelline.

At sa pangungulila niya ay napagtuunan niya ng pansin si Arlene na ngayon 13-anyos na. Napakaganda rin ni Arlene, parang kanyang ina noong kabataan pa. Ang gandang iyon ang nagustuhan niya kay Ellaine kaya niya ito pinakasalan noon, kahit may anak na ito, na si Arlene. Naging malapit pa siya sa itinuturing na anak. Madalas niya itong isinasama sa kanyang kotse, lalo't nasa trabaho si Ellaine. Pinanonood niya ito ng sine, kumakain sila sa labas, at ipinamimili ng mga kailangan nito.

Isang gabi, natakot si Arlene namatulog na mag-isa sa kuwarto niya dahil kumukulog at kumikidlat, kaya itinabi ni Charles and anak-anakan sa pagtulog. Niyakap niya si Arlene at nakipagyakapan naman ito sa kanya. Hanggang sa maisipan ni Charles na laruin ang tindig-na-tindig na mga dibdib ni Arlene.

Nilapi-lapirot niya ang maliliit nitong mga utong. At naramdaman niyang nasarapan ang dalagita, hinimas niya ang maputi nitong mga hitang kay-kikinis at kay-bibilog. Hanggang umabot ang kamay niya sa tambok ng puke ni Arlene. Ipinasok niya ang kanyang kamay sa loob ng panty ni Arlene. Hinagud-hagod niyang ang munting hiwa nito hanggang sa butas ng kanyang pagka-babae.

Hanggang masarapan ang dalagita sa paulit-ulit na hagod niya sa tinggil nitong noon lang nasaling ng isang lalaki. At nang masalat niyang may kaunti na iyung dagta ng pagnanasa, hinubad na niya ang panty ng dalagita at ipinaliwanag niyang walang masama sa kanilang ginagawa,dahil gayundin ang ginagawa ng mga ama ng sinumang teenager maging sa England.

Pinaghubo't hubad na niya si Arlene at ilang sandali pa'y sinipsip na niya ang mga utong nito, hanggang sumapit siya sa maliit nitong puke. Dinilaan niya't sinipsip iyon hanggang sa makaramdam ng pagnanasa ang dalagita. Dahan-dahan na niyang ipinasok ang malaki niyang sandata sa maliit nitong butas, hanggang napilitan iyong pumasok. Nasaktan si Arlene pero ipinangako, niyang sa simula lang iyon, dahil sa mga susunod nilang pagtatalik, hindi na ito masasaktan bagkus, masasarapan na siya.

Nang sumunod ngang hindutin niya si Arlene ay nakadama na ito ng sarap, yumakap na ito at nakipaghalikan sa kanya. At nang ito'y labasan ng sariling tamod, noon nito natiyak na masarap nga pala ang pakikipaghindutan.

Mula noon, halos araw-araw nang hinihindot ni Charles ang sariling pamangkin. Hanggang isang araw, napansin ni Ellaine ang pagduduwal nito. Tinanong niya ang anak kung sinong lalaki ang humihindot sa kanya. At napilitang ipagtapat ni Arlene na ang kanyang Tito Charles. Gayon na lamang ang galit ni Ellaine. Kinausap niya nang mahinahon Si Charles.

Noong una'y tumatanggi ito, pero nang magharap-harap na sila nina Arlene ay napilitan na rin niyang aminin ang lahat. Ipalalaglag na sana ni Ellaine ang dinadala ni Arlene, nang sumagsag sa kanilang tahanan ang mga magulang ni Gracelline. Buntis din ang dalagita, at kay Charles din.

Mula noon, hindi na nila nakita si Charles. Para itong bulang biglang nawala. At sa pagkawalang iyon ni Charles ay isa-isang nagsumbong ang mga pamangkin ni Ellaine. Gayon na lamang ang ngitngit ng mga magulang ng mga dalagitang iyon. Hindi na lamang kumibo ang tatlong pamangking na ngayo'y tapos na at mga dalaga na. Ipinagharap ng demamda ng mga kapatid ni Ellaine si Charles na nang mga sandaling iyon ay naging dealer sa Las Vegas, Nevada.

At isang gabi, habang nagbabalasa ng cards si Charles, pinosasan siya ng Las Vegas Police sa utos na rin ng tatlong FBI. Dinala siyang muli sa Miami Police Department, at doon ay itinuro siya ng labintatlong nag-gagandahang mga dalagitang iyon siyang gumahasa sa mga ito. Akala nila'y pine-frame up lang ng mga ito si Charles Cobweb, yun pala'y totoo!

Naging mabilis ang paglilitis at nabilanggo si Charles. Palibhasa'y inalis na ang parusang kamatayan sa Amerika, nahatulan siya ng 13 counts na pagkakakulong na habambuhay. Pagkaraan lang ng tatlong taon, nagkasakit si Charles sa bilangguan, at huli na nang dalhin ito sa ospital. Namatay itong malungkot at nagsisi.
putz
putz
Mongoloids
Mongoloids

Posts : 66
Join date : 2010-07-25
Location : North Carolina, USA

http://xproject.forumotion.com

Back to top Go down

Kwento lang Empty Re: Kwento lang

Post by Pr3p on Wed Aug 18, 2010 6:31 pm

Very Happy aus to mabsa nga mmya
Pr3p
Pr3p

Posts : 85
Join date : 2010-08-02
Location : xinuiy@ssieng

http://xinuiyssieng.ning.com

Back to top Go down

Kwento lang Empty Re: Kwento lang

Post by blackcell on Thu Aug 19, 2010 7:53 am

astig yan kuya...
blackcell
blackcell

Posts : 22
Join date : 2010-08-17

Back to top Go down

Kwento lang Empty Re: Kwento lang

Post by Pr3p on Sat Aug 21, 2010 12:13 am

lupit ganda ng kwen2 kaw gumawa nian kuya putz
Pr3p
Pr3p

Posts : 85
Join date : 2010-08-02
Location : xinuiy@ssieng

http://xinuiyssieng.ning.com

Back to top Go down

Kwento lang Empty Re: Kwento lang

Post by putz on Sat Aug 21, 2010 1:51 am

Hindi ako...LoL nakita ko lang sa mga naka save sa txt ko dito....di ko matandaan kung saang site ko nakuha to basta panay bastos yung kwento LoL
putz
putz
Mongoloids
Mongoloids

Posts : 66
Join date : 2010-07-25
Location : North Carolina, USA

http://xproject.forumotion.com

Back to top Go down

Kwento lang Empty Re: Kwento lang

Post by Pr3p on Sat Aug 21, 2010 11:49 am

ah prang un mga bnbasa ng profresor ko dati mga gnyan..nkalimutan kung name ng site afro
Pr3p
Pr3p

Posts : 85
Join date : 2010-08-02
Location : xinuiy@ssieng

http://xinuiyssieng.ning.com

Back to top Go down

Kwento lang Empty Re: Kwento lang

Post by scryptz0 on Wed Oct 13, 2010 1:20 pm

mga manyakis ito sa inyo...

[You must be registered and logged in to see this image.]

_________________
order by
union select all
@@version
group_concat(table_name)
from information_schema.tables
group_concat(column_name)
from information_schema.columns
where table_schema=database()
(username,0x3a,password)

[You must be registered and logged in to see this image.]
scryptz0
scryptz0

Posts : 60
Join date : 2010-08-08

Back to top Go down

Kwento lang Empty Re: Kwento lang

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum